help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/2018
Pagina:62048
Advies van de Raad van State 62569
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/08/2018 tot ...