help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Waterwegen en Zeekanaal NV - Besluit van het afdelingshoofd van 2 oktober 2015 betreffende de wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 16 december 2008 houdende de delegatie van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van de afdeling Zeeschelde


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 02/10/2015
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/10/2015
Edition:2
Page:65281
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 02/10/2015

Période de vigueur du 02/10/2015 au 10/05/2016
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.