help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 125/2015 van 24 september 2015

"vernietigt
1. artikel 4 van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, in zoverre het in artikel 4bis, § 1, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid een vijfde lid en een zevende lid, 4°, invoegt;
2. artikel 5 van de voormelde wet van 13 januari 2014, in zoverre het in de voorvermelde wet van 10 april 1990 een artikel 4quater, § 1, § 2, 3°, en § 4, invoegt"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2015
Nummer: 125/2015
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/2015
Editie:2
Pagina:70966
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 13/01/2014

Periode van geldigheid van 13/01/2014 tot ...