help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50ter van 26 mei 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50bis van 28 maart 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/08/2015
Pagina:54507
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/05/2015 (datum van inwerkingtreding van de verbindend verklaarde CAO, overeenkomstig art. 32 van de W 05/12/1968)

Periode van geldigheid van 26/05/2015 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 26/05/2015