help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/2015
Editie:2
Pagina:54401
  • 08/07/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 25, 26 en 56 tot 58
  • 26/11/2015 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 19, 21, 22, 24, 27 tot 30, 40, 41, 48 en 50 tot 55
Advies van de Raad van State 57366
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 10de dag na bekendmaking
Art. 2 tot 9: 01/09/2015 ("op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad") (art. 11)
Art. 10: "op de dag van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende de oprichting van het directoraat-generaal P&O Shared Service Center bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie" (art. 11)
Art. 12: 01/01/2014 'art. 17)
Art. 13 tot 16: 01/09/2015 ("op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad") (art. 17)
Art. 18: 01/09/2015 ("op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad") (art. 19)
Art. 20: 07/08/2014 (art. 22)
Art. 21: 01/07/2015 (art. 22)
Art. 23 tot 25: 01/09/2015 ("op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad") (art. 26)
Art. 27: 01/01/2016 (art. 28)
Art. 28 en 29: 10de dag na bekendmaking
Art. 31: 31/12/2014 (art. 32)
Art. 33 tot 38: deze artikelen hebben uitwerking na 31 december 2014, op het ogenblik van de boekhoudkundige afsluiting van de federale activiteiten van de RVA (art. 39, eerste lid)
Art. 40: 01/01/2015 (art. 41)
Art. 42 tot 45: 10de dag na bekendmaking
Art. 46, 1° en 3°: 01/07/2015 (art. 52)
Art. 46, 2° en 47: 01/01/2015 (art. 52)
Art. 48 tot 51: 01/07/2015 (art. 52)
Art. 53: 10de dag na bekendmaking
Art. 54: 01/01/2016 (art. 55)
Art. 56 tot 58: 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 9, 15, 39, 2de lid en 47

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...