help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 117 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/2015
Nummer: 117
Aard van de akte: Collectieve Arbeidsovereenkomst afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2015
Pagina:46039
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2015

Buitenwerkingtreding: 31/12/2016

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot 31/12/2016
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 19/06/2015