help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juni 2015 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 112 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2015
Pagina:46021
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015 (datum van inwerkingtreding van de verbindend verklaarde CAO, overeenkomstig art. 32 van de W 05/12/1968)

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 27/04/2015