help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd (van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij) van 2 juni 2015 tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van 23 april 2015 tot delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling Digitale Ondersteuning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/2015
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/2015
Editie:2
Pagina:35097
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2015

Periode van geldigheid van 01/05/2015 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Opschrift: de woorden "(van de afdeling Digitale Ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.