help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juni 1993 tot wijziging, wat de overlegcommissie van de arbeidsgeneeskundige diensten betreft, van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/07/1993
Pagina:15894
Advies van de Raad van State 22115
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/07/1993 tot 26/06/2003