help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement, wat betreft de opleiding verpleegkunde en de diploma's die uitgereikt worden met toepassing van artikel II.399 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013]
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat het modulebewijs en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/2015
Editie:1
Pagina:20805
Advies van de Raad van State 56934
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2014

Periode van geldigheid van 01/09/2014 tot ...