help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief PLP 53 van 3 december 2014 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2014
Nummer: PLP53
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2014
Editie:1
Pagina:105349
  • 12/03/2015 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2015
Opmerkingen Texte français: publié au MB à partir de la page 105386 (version pdf: 38/74)