help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2014
Editie:1
Pagina:76414
Advies van de Raad van State 54899 + 55942
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2014 uitgezonderd:
- art. II.29 en art. II.30: 01/01/2013
- art. II.7, 1°, II.11, 3°, II. 15 en II.23: 01/09/2013
- art. II.16 en II.17: 01/05/2014
- art. II.6, II.18, II.19, II.20 en II.21: 01/09/2015
- art. III.70: 01/09/2008
- art. III.43: 01/05/2011
- art. III.2, 2°, II.3, 2°, III.44, III.53, III.55, 3° en III.56, 3°: 01/01/2013
- art. III.72: 01/09/2013
- art. III.58, III.59, III.60, III.62, III.64 en III.66: 01/01/2014
- art. III.38, III.61 en III.65: 15/02/2014
- art. III.2, 1°, III.3, 1°, III.39, III.47, III.54, III.55, 1°, 2° en III.56, 1°, 2°: 01/03/2014
- art. III.21 en III. 22: 01/05/2014
- art. III.25 en III.26: 01/09/2015
- art. IV.1 en IV.2: 01/01/2015
- art. VI.7: 01/07/2012
- art. VI.2, VI.12, VI.32, VI.36 en VI.39: 01/09/2013
- art. VI.8, VI.18, VI.21, VI.22, VI.23, VI.30, VI.31, VI.33, VI.34, VI.41, VI.42, VI.43 tot en met VI.54: 01/01/2014
- art. VI.13: 01/03/2014
- art. VI.24: 01/01/2015
- art. VII.1, VII.4, VII.20 en VII.31: 01/09/2015
- art. VIII.7: 31/08/2014
- art. IX.2, IX.3, IX.6, IX.8 en IX.9: te bepalen door de Vlaamse Regering
- art. IX.25 en IX.27: 01/01/2013
- art. IX.26, IX.28, IX.29, IX.34, IX.41, IX.42 en IX.43: 01/09/2013
- art. IX.22, IX.24 en IX.37: 01/01/2014
- art. IX.38: 01/04/2014
- art. IX.15, IX.16, IX.17, IX.18 en IX.19: 01/04/2015
- art. IX.12: 01/09/2015
- art. IX.14: 01/01/2016
- art. X.1: 01/01/2015
- art. X.2 tot X.8: 01/01/2014

Periode van geldigheid van 01/09/2014 tot ...
Opmerkingen Art. X.1, X.2 tot en met X.8: Gecodificeerd bij BVR 28/10/2016 (BS 29/12/2016, blz. 90468)