help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed van 22 juli 2014 - Wijziging van de delegatiebesluiten met betrekking tot de afdeling Inspectie en de afdeling Toezicht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 22/08/2014
Editie:2
Pagina:63680
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 22/07/2014

Periode van geldigheid van 22/07/2014 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.