help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Ombudsdienst van 14 november 2000


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/11/2000
Nature de l'acte: Règlement d'ordre intérieur
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/11/2000
Edition:2
Page:40057
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Dag van bekendmaking

Opgeheven

Période de vigueur du 29/11/2000 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.