help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijlage I. Het Vlaams expertisecentrum dementie van 9 mei 2014 - Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 tot vastlegging van de regels voor de erkenning en de subsidiëring van partnerorganisaties ter uitvoering van artikel 68, § 1, van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2014
Nummer: I
Aard van de akte: Bijlage
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2014
Pagina:57378
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 09/05/2014