help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 14 juli 2014 tot indeling van het agentschap Facilitair Bedrijf in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2014
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/2014
Pagina:57427
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 28/07/2014 ("op de datum van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 houdende de overdracht van de bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-Beheer aan het agentschap Facilitair Bedrijf en het beheer van de DAB Informatie Vlaanderen")

Periode van geldigheid van 28/07/2014 tot 31/03/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.