help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 februari 1957 tot wijziging van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de kosteloze registratie van de verkrijgingen, door vreemde Staten, van onroerende goederen, die bestemd zijn tot vestiging van hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1957
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/1957
Pagina:1474
Advies van de Raad van State 5224