help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van de regelgeving betreffende het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 25/04/2014
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 07/07/2014
Page:51777
Avis du Conseil d'Etat 55754
Entrée en vigueur / Effet 17/07/2014 ("de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 5: 01/01/2014

Overgangsbepalingen: art. 10 en 11

Période de vigueur du 01/01/2014 au ...