help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 mei 2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2014
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/2014
Pagina:51739
Advies van de Raad van State 54912
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering: reeds uitgevoerd als volgt:
Art. 1: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 2, 1° tot 4°, en 5°, in zoverre deze laatste bepaling punten 60° tot en met 71° invoegt in artikel 2 van het decreet van 21 oktober 1997 'betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu': 10de dag na bekendmaking
Art. 2, 5°, voor wat betreft de in artikel 2 van het decreet van 21 oktober 1997 'betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu' toegevoegde punten 50° tot en met 59°: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 3 tot en met 35: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 36 tot en met 53: 10de dag na bekendmaking
Art. 54, 1° en 3°: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 54, 2°: 10de dag na bekendmaking
Art. 55 tot en met 71: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 72, 2° en 3°: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 73 tot en met 75: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 76: 17/07/2014 (10de dag na bekendmaking). Deze datum wordt afgeleid uit artikel 113 van dit decreet. Echter bepaalt artikel 72 van het BVR 23/05/2014 (BS 12/09/2014, p. 71991) de datum van inwerkingtreding van het artikel 76 van dit decreet op 22/09/2014, hoewel de Regering hiertoe niet gemachtigd is.
Art. 77: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 78: 10de dag na bekendmaking
Art. 79: 08/01/2016 (BVR 27/11/2015) én 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 80: 22/09/2014 (BVR 23/05/2014; BS van 12/09/2014)
Art. 81: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 82: 10de dag na bekendmaking
Art. 83 tot en met 87: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 88 tot en met 90: 10de dag na bekendmaking
Art. 91: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 92 tot en met 96: 10de dag na bekendmaking
Art. 97: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 98 en 99: 10de dag na bekendmaking
Art. 100: 22/09/2014 (BVR 23/05/2014; BS van 12/09/2014)
Art. 101: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 102 tot en met 106: 10de dag na bekendmaking
Art. 107 tot en met 110: 28/10/2017 (BVR 14/07/2017, BS 18/10/2017)
Art. 111 tot en met 113: 10de dag na bekendmaking

Opgelet: de datum van inwerkingtreding van dit decreet bepaalt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 39, 2° en 43 van het decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.

Overgangsbepalingen: art. 106 tot en met 112

Periode van geldigheid van 17/07/2014 tot ...