help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijzonder decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, wat betreft de schoolraad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2014
Aard van de akte: Bijzonder decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2014
Pagina:46270
Advies van de Raad van State V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2015

Periode van geldigheid van 01/09/2015 tot ...