help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/2014
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2014
Editie:2
Pagina:39190
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: Dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste goedkeurende akte uitgaande van de contracterende partijen

Duur: Dit akkoord wordt gesloten voor de duur van minstens 12 jaar en in ieder geval voor de duur van de DBFMO-overeenkomst, met inbegrip van haar eventuele verlenging
Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Periode van geldigheid van 23/05/2014 tot ...
Opmerkingen De datum van het Sak dat gevoegd is bij het DRW van 27/03/2014 (instemmingsdecreet) dient gelezen te worden als 31/01/2014 in plaats van 30/01/2014 (zie BS 26/05/2014).

Bijlage bij
Aard Datum    
DVO 04/04/2014  
OBHG 03/04/2014  
DRW 27/03/2014