help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van de toezichtarchitectuur voor de financiële sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/2011
Pagina:15623
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 23/06/2011 (Duitse vertaling)
    Art. 89 tot 91, 95 tot 100, 197, 256 tot 258, 297, 298, 304 tot 327, 331, 344 en 351
  • 29/03/2011 (Rechtzetting)
    Advies RvS toegevoegd
Advies van de Raad van State 49120
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2011
Art. 1: 01/07/2012 (KB 19/03/2012)
Art. 202: 01/04/2012 (KB 19/03/2012)
Art. 213: 01/04/2012 (KB 19/03/2012)
Art. 217 in zoverre dit artikel art. 45 van de W 02/08/2002 vervangt door een nieuw artikel waarvan paragraaf 1, 2°, geen onderverdeling "d" bevat: 01/04/2011
Art. 217 in zoverre dit artikel een onderverdeling "d" in art. 45 van de W 02/08/2002 invoegt: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 31/12/2015
Art 220 in zoverre dit artikel art. 48 van de W 02/08/2002 vervangt door een nieuw artikel dat enkel een paragraaf 2 en een paragraaf 5 bevat: 03/03/2011 ("datum van afkondiging")
Art. 220 in zoverre dit artikel in art. 48 van de W 02/08/2002 een paragraaf 1, een paragraaf 3 en een paragraaf 4 invoegt: 01/04/2011
Art. 222 in zoverre dit artikel art. 49 van de W 02/08/2002 vervangt door een nieuw artikel dat enkel een paragraaf 6 bevat: 03/03/2011 ("datum van afkondiging")
Art. 222 in zoverre dit artikel in art. 49 van de W 02/08/2002 een paragraaf 1, een paragraaf 2, een paragraaf 3, een paragraaf 4, een paragraaf 5, een paragraaf 7, en paragraaf 8 en een paragraaf 9 invoegt: 01/04/2011
Art. 234, 3°: 01/04/2012 (KB 19/03/2012)
Art. 246 en 248: 01/04/2012 (KB 19/03/2012)
Art. 299 tot 327: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 31/12/2015 (artikelen opgeheven alvorens hun inwerkingtreding bij W. 19/04/2014, art. 53, 7° met ingang van 29/05/2014 (KB 19/04/2014, art. 1, 9°))

Overgangsbepalingen: art. 329 tot 339, 345 tot 346 en 348 tot 349

Periode van geldigheid van 03/03/2011 tot ...
Opmerkingen 1) Vervanging van woorden zonder vermelding van de gewijzigde artikelen: zie de analyse van art. 198.

2) Art. 330: De besluiten, reglementen, circulaires en mededelingen over de materies waarvoor de controlebevoegdheid door het onderhavige besluit wordt overgedragen aan de Bank, blijven van kracht tot zij eventueel gewijzigd of opgeheven worden. Waar de CBFA of het CSRSFI in deze teksten worden vermeld wat hun bevoegdheden betreft die door het onderhavige besluit worden overgedragen aan de Bank, dient « Bank » te worden gelezen in plaats van « CBFA ». "

3) Art. 331: "In de bepalingen als gewijzigd door het onderhavige besluit, alsook in elke andere wettelijke bepaling, worden de woorden « Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen » en het woord « CBFA » respectievelijk vervangen door de woorden « Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten » en het woord « FSMA ». Het stelt ook dat "In de besluiten, reglementen, circulaires en mededelingen waarin de CBFA vermeld wordt uit hoofde van haar bevoegdheden zoals die uit het onderhavige besluit voortvloeien, dienen de woorden « Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen » en het woord « CBFA » respectievelijk gelezen als « Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten « en « FSMA »."