help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2014
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/2014
Editie:2
Pagina:27465
Advies van de Raad van State 53918
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 12, 18 en 23: "De artikelen 44/9, 44/11/2, § 2, tweede en derde lid, 44/11/2, §§ 3 tot 6, en 44/5, § 3, 9°, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, zoals gewijzigd bij deze wet, treden in werking op de door de Koning bepaalde datum en ten laatste drie jaren (oorspronkelijk: twee jaren) na de inwerkingtreding van de andere bepalingen van deze wet." (art. 57, eerste lid, zoals gewijzigd): uiterste datum: 07/04/2016 uitgesteld tot 07/04/2017
Art. 56: "Artikel 646 van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij artikel 56, treedt in werking op de door de Koning bepaalde datum en ten laatste vier jaren (oorspronkelijk: drie jaren) na de inwerkingtreding van de andere bepalingen van deze wet." (art. 57, tweede lid, zoals gewijzigd): uiterste datum: 07/04/2017 uitgesteld tot 07/04/2018

Periode van geldigheid van 07/04/2014 tot ...