help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/02/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/2014
Pagina:20378
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 54784
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/2014

Periode van geldigheid van 01/03/2014 tot ...
Opmerkingen Art. 13, 6°: niet geanalyseerd omdat de opgeheven akte niet in de databank werd opgenomen.