help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 20 juni 2013 tot bepaling van de procedure voor de aanvraag en de toewijzing van de DOP-uren aan de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 20/06/2013
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/02/2014
Page:14657
Avis du Conseil d'Etat U - D
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2013
Art. 3, tweede lid, 2°, en art. 5, § 2, derde lid, 1°: zodra het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verkregen. De diensten worden op de hoogte gebracht van de datum van inwerkingtreding.


Période de vigueur du 01/01/2013 au ...