help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 januari 2014 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren in de deelsector havens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/2014
Pagina:13594
Advies van de Raad van State 54024
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/03/2014 tot ...