help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 januari 1995 tot vaststelling van de bewaringstermijn van bijzondere boekhoudkundige documenten tot staving van de verrichtingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1995
Pagina:2487
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van de bekendmaking