help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2013
Editie:2
Pagina:55913
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 51237
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2013 ("10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad")
Art. 39 tot 42: 01/10/2015 (zie art. 45)

Periode van geldigheid van 01/09/2013 tot ...