help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 januari 2009 tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2008-2009 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/02/2009
Editie:1
Pagina:8107
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/02/2009 tot ...
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd opgenomen, zijn de uitvoeringsbesluiten van art. 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, en die niet voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, niet opgenomen in de databank.