help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2013 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/2013
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2013
Pagina:45739
Advies van de Raad van State 52975
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/06/2013

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op alle dossiers waarvan de voorafgaande aanvraag om toelating vanaf de dag van zijn inwerkingtreding werd ingediend.


Periode van geldigheid van 01/06/2013 tot ...