help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 7 juni 2013 houdende instemming met :
1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te San Marino op 21 december 2005, zoals gewijzigd door het protocol van 14 juli 2009;
2° het protocol bij de overeenkomst, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 14 juli 2009


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/06/2013
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/07/2013
Edition:2
Page:43019
Avis du Conseil d'Etat 52376
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 20/07/2013 au ...