help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 25. April 2013 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 17. April 2008 zur Einsetzung der Kommission zur Bezeichnung der Schulleiter auf Sekundarschulebene des Gemeinschaftsunterrichtswesens

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 25 april 2013 tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 april 2008 houdende oprichting van de Commissie voor de aanwijzing van de inrichtingshoofden in het secundair gemeenschapsonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/2013
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2013
Pagina:36102
Advies van de Raad van State 53051
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/05/2013

Periode van geldigheid van 31/05/2013 tot ...