help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 april 2013 houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2013
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/06/2013
Pagina:35536
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/06/2013 tot 04/10/2015
Opmerkingen Art. 30: Alle voorgaande ministeriële besluiten die overdracht van bevoegdheid voor financiële zaken toekennen aan bepaalde ambtenaren van het Hoofdsbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden opgeheven.