help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1982 tot vastlegging van het model van bericht van beslag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1983
Pagina:6637
Advies van de Raad van State 15375
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking