help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BB 2013/3 van 15 maart 2013 - Wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/2013
Nummer: BB2013/3
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/2013
Pagina:22666
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld