help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 september 1985 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 november 1963 tot uitvoering van de gecoördineerde wetsbepalingen betreffende het accijnsregime van minerale olie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/09/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/1985
Pagina:14200
Advies van de Raad van State 16682
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking