help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 oktober 1992 tot vaststelling van de lijst van de gemeenten ter uitvoering van artikel 28, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen ter begeleiding van de begroting 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/1992
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/1992
Pagina:23974
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1992

Periode van geldigheid van 01/08/1992 tot 01/07/2006