help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 10 juni 1993 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1983, houdende goedkeuring van het reglement betreffende de aanwending door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België, van de kapitalen voortkomend van het fonds B2 in het Brusselse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 1 januari 1990, betreffende de aanwending, voor het Brusselse Gewest, van de kapitalen voortkomend van de fondsen B2 en B3 door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1993
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1993
Pagina:16016
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking