help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 21 december 2012 houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2012
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/2013
Editie:2
Pagina:6699
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 21/12/2012 ("op de dag van haar bekrachtiging door het Verenigd College")

Uitwerking: begrotingsjaar 2012

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2012