help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de subsidies, vermeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, ter beschikking gesteld worden van de VMSW

Citeertitel: "Fundingbesluit van de VMSW"


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 21/12/2012
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/01/2013
Page:1383
Avis du Conseil d'Etat 51899
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 01/01/2013

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen (BVR 11/09/2020, art. 7.12 tot 7.51)

Période de vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2020