help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 2015 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/2015
Editie:2
Pagina:13872
 • 18/09/2015 (Duitse vertaling)
 • 27/04/2015 (Rechtzetting)
  Rechtzetting:
  Opschrift (Nederlandse tekst);
  Aanhef (vermelding van de gewijzigde besluiten): opschrift van het KB nr. 10 van 29/12/1992; opschrift van het KB nr. 46 van 29/12/1992 (Nederlandse tekst) en opschrift van het KB nr. 48 van 29/12/1992;
  Dispositief: art. 14, art. 29 (Nederlandse tekst), art. 30 en art. 31
 • 17/04/2015 (Rechtzetting)
  Opschrift (Nederlandse tekst);
  Aanhef (vermelding van de gewijzigde besluiten): opschrift van het KB nr. 10 van 29/12/1992; opschrift van het KB nr. 46 van 29/12/1992 (Nederlandse tekst) en opschrift van het KB nr. 48 van 29/12/1992;
  Dispositief: art. 14, art. 29 (Nederlandse tekst), art. 30 en art. 31
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/05/2014

Periode van geldigheid van 16/05/2014 tot ...