help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 november 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren (PC 324)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/2012
Pagina:77309
Advies van de Raad van State 51924
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 4

Periode van geldigheid van 05/12/2012 tot ...
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.