help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot vaststelling van de specifieke bijdrage bepaald in artikel 38, § 3, laatste lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2012
Editie:3
Pagina:62911
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 51822
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2012

Buitenwerkingtreding: 31/12/2012

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2012 tot 31/12/2012