help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 september 2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/09/2012
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/2012
Editie:3
Pagina:59890
Advies van de Raad van State 51861
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2012 ("op de eerste dag van de derde maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 12, 2de lid

Periode van geldigheid van 01/12/2012 tot ...