help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 20 december 1949 tot opheffing van de bepalingen der in de kantons Eupen, Malmedy en Sankt-Vith geldende wetgeving betreffende de verzekering tegen nijverheids- en landbouwongevallen en epidemische veeziekten en tot vaststelling van de vereffeningsmodaliteiten der verrichtingen van de organismen, belast met de uitvoering van genaamde wetgeving alsmede van de Pensioenkas voor private bedienden te Malmedy


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/12/1949
Pagina:11374
Advies van de Raad van State 738