help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 22 juni 2012 houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/06/2012
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/07/2012
Edition:3
Page:40446
Avis du Conseil d'Etat V
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 21/07/2012 ("op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatblad")

Temporeel toepassingsgebied: dit decreet is onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande brownfieldconvenanten en bodemsaneringsprojecten (art. 7).

Période de vigueur du 21/07/2012 au ...