help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 april 2003 tot toekenning van een subsidie voor de compenserende aanwerving in het kader van de maatregelen met betrekking tot de arbeidsduurvermindering van bepaalde gesubsidieerde werknemers van de non-profitsectoren vanaf 6 december 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/2003
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2003
Pagina:32517
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/12/2002

Periode van geldigheid van 06/12/2002 tot ...