help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 1 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/2012
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/2012
Pagina:36540
Advies van de Raad van State 50611
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014
Art. 4: 30/10/2012
Art. 22: "tien dagen na de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad"

Periode van geldigheid van 14/07/2012 tot ...