help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/2002
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/09/2002
Editie:2
Pagina:44031
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 34125
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2002
Artikel 3 tot 5: 01/10/2004
Artikel 6: 01/10/2003

Periode van geldigheid van 01/10/2002 tot ...
Opmerkingen Advies van de Raad van State : rechtzetting BS 23/10/2002