help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/2012
Editie:1
Pagina:23986
Advies van de Raad van State 50451
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2012
Art. 10: 01/01/2006

Temporeel toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op de aanvragen van individuele materiële bijstand die bij het agentschap worden ingediend na de datum van inwerkingtreding ervan. (art. 11, derde lid)

Overgangsbepalingen: art. 10

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...